ALLT OM FÖRETAGSLÅN

Se Olika Företagslån

FÖRETAGSLÅN TILL DITT FÖRETAG

Vad avgör ifall du får lån eller inte! Vilka företag får låna? Till vad får företaget låna pengarna till?
Företagslån för aktiebolag är ett mycket vanligt lån. I ett aktiebolag har ägarna inte något personligt ansvar för företagets ekonomi.

När ett aktiebolag tar ett företagslån är det därför företaget, även kallat den juridiska personen, som ansvarar för lånet.

Ett bra företagslån som sköts ordentligt kan göra att ett aktiebolag blir mer lönsamt.

Företagslån för expansion eller problemlösning

Företagslån är en vanlig form som används för att låta aktiebolaget växa och expandera. Lånen finns till för att möta företags finansieringsbehov och är ofta utformade och anpassade specifikt för företag.

  • Använd företagslån för att expandera. Ett vanligt finansieringsbehov hos aktiebolag är expansion. Det kan gälla både nya aktiebolag på marknaden och även gamla, mer etablerade aktiebolag. Ett nytt företag kanske behöver investera i nytt material och maskiner. Ett äldre företag kanske behöver mer kapital för att utöka marknadsföringen för en ny tjänst.
  • Använd företagslån för att lösa ekonomiska problem. Ett aktiebolag kan även använda företagslån för att ta sig ur en tillfällig ekonomisk kris. Tänk dock på att alla lån ska alltid betalas tillbaka, inklusive de räntekostnader och månadsavgifter som tillkommer. Du bör därför vara försiktig med att ansöka om företagslån till ett aktiebolag i denna situation.